FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना! (प्रथम पटक प्रकाशन मिति२०८१/०३/१८) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:31
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना! (प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०८१/०३/१८) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:28
Invitation for Bid First date of publication: 2nd of July, 2024 (18th of Asar, 2081) PDF icon सूचना Tuesday, July 2, 2024 - 13:24
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८१।०१।२७ गते) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Thursday, May 9, 2024 - 12:05
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 7th of May, 2024 (25th of Baisakh, 2081) PDF icon Re-Invitation for Bid Second date of publication: 7th of May, 2024 (25th of Baisakh, 2081) Tuesday, May 7, 2024 - 17:19
Invitation for Bid First date of publication: 13th of Baisakh, 2081 (25th of April, 2024) PDF icon सूचना Thursday, April 25, 2024 - 12:08
शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । PDF icon शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । Monday, April 8, 2024 - 13:46
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । Wednesday, April 3, 2024 - 17:49
Invitation for Bid First date of publication: 31st of March, 2024 (18th of Chaitra, 2080) PDF icon सूचना Sunday, March 31, 2024 - 11:54
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम) PDF icon प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना(रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम) Friday, March 29, 2024 - 14:57
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१४) PDF icon सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१४) Wednesday, March 27, 2024 - 18:47
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१०) PDF icon सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/१० गते) Monday, March 25, 2024 - 19:05
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । Monday, March 18, 2024 - 18:04
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।३०) PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।११।३०) Wednesday, March 13, 2024 - 15:38
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 18th of Falgun, 2080 (01st of March, 2024) PDF icon सूचना Tuesday, March 5, 2024 - 10:08
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/११/१८) PDF icon सूचना Tuesday, March 5, 2024 - 10:05
कृषि एम्बुलेन्स संचालनका लागी प्रस्ताव आह्वानको सूचना २०८०।११।१७ PDF icon सूचना Thursday, February 29, 2024 - 17:59
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/११/१०) PDF icon सूचना Friday, February 23, 2024 - 11:02
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 10th of Falgun, 2080 (22nd of February 2024) PDF icon सूचना Friday, February 23, 2024 - 10:58
Invitation/Re-Invitation for Bid First/Second date of publication: 21st of Magh, 2080 (4th of February 2024) PDF icon सूचना Sunday, February 4, 2024 - 07:27
Invitation for Bid First date of publication: 23rd of January, 2024 (9th of Magh, 2080) PDF icon सूचना Tuesday, January 23, 2024 - 11:43
Request for Expression of Interest (EoI) for Short-listing of Training Providers (TPs) PDF icon सूचना Tuesday, January 23, 2024 - 11:42
Invitation/Re-Invitation for Bid Second date of publication: (26th of Poush, 2080 ) PDF icon सूचना Sunday, January 14, 2024 - 10:29
Invitation for Bid First date of publication: 11 th of January, 2024 (26 th of Poush, 2080) PDF icon सूचना Sunday, January 14, 2024 - 10:27
Invitation for Bids(2080/10/16) PDF icon सूचना Monday, January 1, 2024 - 12:57
Re-Invitation - Second date of publication: 6th of Poush, 2080 (22nd of December, 2023) PDF icon Re-Invitation Second date of publication: 6th of Poush, 2080 (22nd of December, 2023) Friday, December 22, 2023 - 16:13
Invitation for bids SQ phase 2(2nd poush 2080) PDF icon सूचना Thursday, December 21, 2023 - 16:27
Re-Invitation for Bid First date of publication: 22th of Mangshir, 2080 (8th of December, 2023) PDF icon सूचना Friday, December 8, 2023 - 16:06
Invitation for Bid First date of publication: 4th of October, 2023 (17th of Ashwin, 2080) PDF icon सूचना Wednesday, October 4, 2023 - 12:28
मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित परामर्श सेवासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 16:19
Invitation for Bid First date of publication: 29nd of Bhadra, 2080 (15th of September, 2023) PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 11:34
आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०५/२९) PDF icon सूचना Sunday, September 17, 2023 - 11:33
स्टाफ नर्स तथा ल्याव असिष्टेण्टको परीक्षा मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, September 13, 2023 - 14:31
घर अभिलेखीकरणको लागी घर नक्सा तयारी गर्दा लाग्ने दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Wednesday, September 13, 2023 - 13:31
आ.व. ०८०।८१ र ०८१।८२ को लागि आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०४/३१) PDF icon सूचना Wednesday, August 16, 2023 - 10:34
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना। (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/३०) Tuesday, August 15, 2023 - 11:21
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! (पहिलो पटक प्रकाशित मिति २०८०।०४।१८) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:43
Invitation for Bid First date of publication: 18nd of Shrawan, 2080 (3rd of August, 2023) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:42
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/१९) PDF icon सूचना Friday, August 4, 2023 - 15:41
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/१२) Friday, July 28, 2023 - 09:57
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०४/०३) PDF icon सूचना Wednesday, July 19, 2023 - 11:37
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०३/१८) PDF icon सूचना Monday, July 3, 2023 - 10:17
आ.व.०८०/८१ को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना । (प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०८०/०३/१८) PDF icon सूचना Monday, July 3, 2023 - 10:16
Re-Invitation for Bid First date of publication: 30th of Jestha, 2080 (13th of May, 2023) PDF icon सूचना Tuesday, June 13, 2023 - 07:39
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०८०/०२/१४) PDF icon सूचना Sunday, May 28, 2023 - 15:57
Re-Invitation/Invitation for Bid First date of publication: 14th of Jestha, 2080 (28th of May, 2023) PDF icon Re-Invitation/Invitation for Bid First date of publication: 14th of Jestha, 2080 (28th of May, 2023) Sunday, May 28, 2023 - 15:25
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Baishakh, 2080 (27th of April, 2023) PDF icon सूचना Thursday, April 27, 2023 - 16:28
Re-Invitation for Bid First date of publication: 25th of April, 2023 (12th of Baishakh, 2080) PDF icon सूचना Tuesday, April 25, 2023 - 10:29
Re-Invitation for Bid Second date of publication: 6th of Baishakh, 2080 (19th of April, 2023) PDF icon सूचना Wednesday, April 19, 2023 - 10:05
Invitation for Bid First date of publication: 5th of April, 2023 (22nd of Chaitra, 2079) PDF icon सूचना Wednesday, April 5, 2023 - 17:55
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Chaitra, 2079 (28th of March, 2023) PDF icon सूचना Tuesday, March 28, 2023 - 09:56
Invitation for Bid First date of publication: 22nd of March, 2023 (8th of Chaitra, 2079) PDF icon सूचना Thursday, March 23, 2023 - 13:00
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 211st of Falgun, 2079 (5th of March, 2023) PDF icon सूचना Sunday, March 5, 2023 - 09:38
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 04th of Falgun, 2079 (16th of February, 2023 PDF icon सूचना Thursday, February 16, 2023 - 10:49
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP Sunday, February 12, 2023 - 16:40
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP Sunday, February 12, 2023 - 16:39
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Friday, February 10, 2023 - 00:00
ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/०७) PDF icon सूचना Saturday, January 21, 2023 - 08:23
Invitation for Bid First date of publication: 10th of January, 2023 (26th of Poush, 2079) PDF icon सूचना Tuesday, January 10, 2023 - 15:57
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Friday, December 30, 2022 - 00:00
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/१०) PDF icon सूचना Sunday, November 27, 2022 - 10:59
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०८/०२) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:15
Invitation for Bid First date of publication: 18th of November, 2022 (2nd of Mangshir, 2079) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:14
Invitation for Bid First date of publication: 2nd of Mangsir, 2079 (18th of November, 2022) PDF icon सूचना Friday, November 18, 2022 - 12:12
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०७/२५) PDF icon सूचना Monday, November 14, 2022 - 11:03
Invitation for Bid First date of publication: 11th of November, 2022 (25th of Kartik, 2079) PDF icon सूचना Monday, November 14, 2022 - 11:01
बिद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, November 1, 2022 - 15:22
Invitation for Bid First date of publication: 23rd of October, 2022 (6th of Kartik, 2079) PDF icon सूचना Sunday, October 23, 2022 - 10:06
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू संशोधन गरिएको बारे सूचना PDF icon बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू संशोधन गरिएको बारे सूचना Thursday, October 13, 2022 - 00:00
सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२५) PDF icon सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको सूचना . (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२५) Wednesday, October 12, 2022 - 10:58
Invitation for BID NCB Phase II(First date of publication: 30th of September, 2022 (14th of Ashwin, 2079)) PDF icon सूचना Friday, September 30, 2022 - 17:11
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९।०५।३०) PDF icon सूचना Friday, September 16, 2022 - 11:42
आ.व. ०७९/०८० को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । Image icon आ.व. ०७९/०८० को आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । Sunday, September 4, 2022 - 16:17
Invitation for Bid First date of publication: 12th of Bhadra, 2079 (28th of August, 2022) PDF icon सूचना Sunday, August 28, 2022 - 15:46
बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०४।२६)साप्ताहिक हाटबजार ,डुङ्गा सयर,कन्याम,वडा नं २ सटर ,चमेना ग्रृह,अन्तु डाडा PDF icon सूचना, PDF icon सूचना Sunday, August 14, 2022 - 10:52
बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०४।२६)साप्ताहिक हाटबजार ,डुङ्गा सयर,कन्याम,वडा नं २ सटर ,चमेना ग्रृह,अन्तु डाडा PDF icon सूचना Thursday, August 11, 2022 - 17:11
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना(२०७९।०२।२७) PDF icon सूचना Friday, June 10, 2022 - 17:11
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना . (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०२/१८) PDF icon सूचना Wednesday, June 1, 2022 - 10:09
Re-Invitation for Bid PDF icon Re-Invitation for Bid Friday, May 27, 2022 - 12:46
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Monday, May 9, 2022 - 12:38
Invitation for Bids (First/Second date of publication: 9th of Baisakh, 2079 (22nd of April, 2022)) PDF icon सूचना Saturday, April 23, 2022 - 06:42
Invitation for Bid/Re-Bid First date of publication: 18th of April, 2022 (5th of Baisakh, 2079) PDF icon सूचना Tuesday, April 19, 2022 - 06:31
Invitation for Bid First date of publication: 14th of Chaitra, 2078 (28th of March, 2022) PDF icon सूचना Monday, March 28, 2022 - 07:16
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/१२/०९) PDF icon सूचना Wednesday, March 23, 2022 - 11:11
बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 15, 2022 - 13:45
Invitation for Bid (30th Falgun 2078) PDF icon Invitation for Bid Monday, March 14, 2022 - 12:19
Invitation for Bid (10th Magh 2078) PDF icon invitation for bid (10th magh).pdf Monday, January 24, 2022 - 17:00
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८।०७।२३) PDF icon सूचना Tuesday, November 9, 2021 - 16:21
Invitation for Bids(2077/06/25) Image icon सूचना Monday, October 11, 2021 - 12:43
Invitation for Bid First date of publication: 1st of October, 2021 (15th of Ashwin, 2078) PDF icon सूचना Friday, October 1, 2021 - 15:57
दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे Image icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 16:52
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)। PDF icon सूचना Monday, September 27, 2021 - 09:08
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट Monday, September 27, 2021 - 09:02
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०५।२९)।०४) PDF icon IMG_20210914_0027.pdf Wednesday, September 15, 2021 - 10:14
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२८) Monday, September 13, 2021 - 11:34
आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/२७) PDF icon आ.व.०७८/०७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सूचना ।।। Sunday, September 12, 2021 - 16:24
बुद्ध मूर्तिको पेमा देखि तल्लो भागमा बुट्टा तथा रङरोकन गर्ने सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने सूचना PDF icon सूचना Thursday, September 9, 2021 - 10:14
शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/१३) PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।। Sunday, August 29, 2021 - 16:07
Invitation for bids(2078-5-10) PDF icon सूचना Friday, August 27, 2021 - 10:29
दर भाउ पेश गर्ने बारेको पशु सेवा शाखाको सूचना!!!!! Image icon सूचना Tuesday, August 17, 2021 - 12:32
आ.व. ०७८।७९ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(२०७८।४।३१) PDF icon सूचना Sunday, August 15, 2021 - 12:01
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७८/०४/१७) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 3, 2021 - 10:26
मोटर साइकल मर्मतको शिलबन्दी बोलपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, August 1, 2021 - 17:33
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति 2078/02/31) Image icon सूचना सम्बन्धमा Wednesday, June 16, 2021 - 15:44
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बनधमा सूचना (प्रकाशित मिति 2078/0231) Image icon सूचना Wednesday, June 16, 2021 - 15:31
Re-Invitation for Bid Image icon Re-Invitation for Bid (31st of Jestha,2078 14th of june, 2021) Monday, June 14, 2021 - 15:51
मैथिली भाषाका आदिकवि विद्यापतिको पूर्ण कदको शालिक निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।०२।२४) Image icon सूचना Tuesday, June 8, 2021 - 10:45
Invitation for Bid, 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:22
Re-Invitation for Bid 18th May 2021 PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी दरभाउपत्र पून आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः- २०७८।०२।०४) PDF icon सूचना Tuesday, May 18, 2021 - 08:21
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 29, 2021 - 08:29
Invitation for Bids(2078/01/13) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:36
Invitation for Bid,First date of publication: 13th of Baisakh, 2078 PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना(2078/01/14) PDF icon सूचना Wednesday, April 28, 2021 - 12:31
Invitation for Bid ( First date of Publication: 27th of Chaitra) Image icon सूचना Sunday, April 11, 2021 - 15:14
Operation of Registration camp for vital events registration, Social security and related complaint (Date of second Publication: 7th April 2021)) PDF icon Request for Proposal (सूचना) Thursday, April 8, 2021 - 14:47
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना Image icon सूचना Wednesday, April 7, 2021 - 10:31
Request For Sealed Quotation रद्ध गरिएको सम्बन्धमा (2077/12/23) Image icon सूचना (२०७७/१२/२३) Monday, April 5, 2021 - 11:34
शिलबन्दी बाेलपत्र स्वीकृतकाे आशयकाे सूचना PDF icon सूचना Thursday, April 1, 2021 - 18:49
शिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आव्ह्वान साथै नर्म्श सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना PDF icon सूचना Friday, March 12, 2021 - 12:51
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:58
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना Thursday, March 11, 2021 - 15:56
अन्यथा भएकाले सच्याइएको बारेको सूचना Image icon सूचना Tuesday, March 9, 2021 - 17:25
सोझै वार्ताद्वारा खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढ गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना(पुन प्रकाशित मिति २०७७।११।२३) PDF icon सूचना Sunday, March 7, 2021 - 17:25
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यन्वयन इकाई ईलामको सूचना तथा नतिजाहरु PDF icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 15:09
Request for sealed quotation for operation of registration camp Image icon सूचना Thursday, March 4, 2021 - 11:19
प्लाष्टिक टनेलको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 2, 2021 - 10:36
टायर आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति 2077-11-11) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 12:59
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (मिति 2077-11-10) PDF icon सूचना Tuesday, February 23, 2021 - 11:08
प्रसुति/ सुत्केरी प्रोत्साहनका लागि सामाग्री आपूर्ति गर्न खुला दरभाउ पत्र सहितको आर्थिक प्रस्ताव आवह्वानको सूचना Image icon सूचना Monday, February 22, 2021 - 18:05
सवारी बिमाकाे दरभाउपत्र आव्हानकाे प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Sunday, February 21, 2021 - 17:28
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हव्ान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना र शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्ह्वान सम्बन्धी पुन प्रकाशित सूचना टाँस गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराईदिनुहुन Image icon पत्र Friday, February 19, 2021 - 15:14
शिलबन्दी बोलपत्र पुनः आह्वान सम्बन्धी सूचना (2077/11/06) Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:16
Re-Invitation for Bid(2077/11/06) Image icon सूचना Thursday, February 18, 2021 - 16:14
न्यूनतम दर रेट माग गरिएको सूचना(स्वास्थ्य शाखा) PDF icon सूचना Tuesday, February 16, 2021 - 10:48
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:15
Re-Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Falgun, 2076 (14th of February, 2021) Image icon सूचना Sunday, February 14, 2021 - 19:13
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी सो को जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन Image icon पत्र Sunday, January 31, 2021 - 14:19
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना टाँस गरी सहयोग गरिदिनुहुन। PDF icon संचना Friday, January 29, 2021 - 17:50
शिलबन्दी दरभाउपत्र आवह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 29, 2021 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको बारेको सूचना टाँस गरी सो को जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन। Image icon पत्र, Image icon सूचना Thursday, January 28, 2021 - 12:33
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना र सच्याइएको सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन PDF icon सूचना Wednesday, January 27, 2021 - 15:42
अन्यथा भएकाले सच्याईएकाे सूचना।। Image icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 18:01
शिलबन्दी बोलपत्रको BOQ संसोधन गरिएको सूचना PDF icon सूचना Tuesday, January 26, 2021 - 17:22
Invitation for Bids(2077/10/7) PDF icon सूचना Wednesday, January 20, 2021 - 16:02
शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतकाे सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना Friday, January 15, 2021 - 15:15
बिभिन्न निर्माण कार्यकालागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Image icon नागरिक दैनिक माघ १ मा प्रकाशित सूचनाको कटिङ, PDF icon कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना Wednesday, January 13, 2021 - 23:03
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना टाँस गरी टाँस भएको जानकारी पठाइदिनुहुन PDF icon पत्र, PDF icon सूचना Tuesday, December 29, 2020 - 11:32
खाद्यान्न चामल लिलाम बढाबढको लागी शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सूचना Image icon सूचना Monday, December 28, 2020 - 12:59
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७७।०९।०३) PDF icon Asayako Suchana.pdf Friday, December 18, 2020 - 16:13
शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 29, 2020 - 11:50
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:14
invitation for bids(date of publication:7th mangsir 2077) Image icon सूचना Monday, November 23, 2020 - 13:13
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी तेस्रो पटकको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०७।१८ PDF icon सूचना Wednesday, November 4, 2020 - 11:03
Invitation for Bid(30th Aswin 2077) PDF icon सूचना Friday, October 16, 2020 - 00:00
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्ह्वानको सूचना(तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७।०६।०६) PDF icon सूचना Thursday, October 1, 2020 - 12:40
आन्तरिक आय ठेक्का,दोस्रो पटक शिलबन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना Image icon सूचना, Image icon सूचना, Image icon सूचना Tuesday, September 22, 2020 - 16:46
Re-Invitation for Bids(21st Bhadra,2077) Image icon सूचना, Image icon सूचना Sunday, September 6, 2020 - 16:55
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Thursday, August 27, 2020 - 17:17
ठेक्का खोलुवाको अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, August 25, 2020 - 12:12
आ.ब ०७७।७८ को आन्तरिक आय ठेक्काको दरभाउ आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना , Image icon सूचना, Image icon सूचना Thursday, August 20, 2020 - 14:19
Request For Quotation PDF icon Request For Quotation Sunday, August 16, 2020 - 14:21
Invitation for Bids, 9th August 2020 PDF icon सूचना Tuesday, August 11, 2020 - 16:11
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon ५.jpeg, Image icon ६.jpeg, Image icon ७.jpeg, Image icon ८.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 13:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हवानको सूचना Image icon 3.jpeg, Image icon 2.jpeg, Image icon 1.jpeg Tuesday, July 28, 2020 - 12:53
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15