FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारी

विवरण डाउनलोड प्रकाशित मिति
सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ Tuesday, June 30, 2020 - 16:46
शिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/०२) PDF icon सूचना Tuesday, June 16, 2020 - 18:52
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रथम प्रकाशित मिति २०७७।०३।१२ PDF icon सूचना Friday, June 12, 2020 - 13:03
शिलबन्दी दरभाउ आव्हवान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Wednesday, June 10, 2020 - 16:53
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने संशोधित सूचना PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 17:54
IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Image icon Flash १ र २ School Census अन्तर्गतको Electric Based को School level IEMIS तथ्यांक अद्यावधिकरण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धम, PDF icon IEMIS अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सबै विद्यालयलाई अनुरोध Monday, June 8, 2020 - 16:39
शिलबन्दी दरभाउ पत्र(sealed quotation) आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन। PDF icon सूचना टाँसको पत्र Monday, June 8, 2020 - 16:12
Invitation for Bids PDF icon सूचना Monday, June 8, 2020 - 13:48
बैकल्पिक प्रणालीबाट बिद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा Image icon सूचना Sunday, June 7, 2020 - 18:51
आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारेको सूचना,२०७७।०२।२० PDF icon सूचना Wednesday, June 3, 2020 - 11:15
सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:44
चियम उत्पादक,साना किसान,कृषि र चिया सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आव्हवान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, June 2, 2020 - 17:41
शिलबन्दी बोलपत्र दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 8, 2020 - 13:49
शिलबन्दी वोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Friday, May 1, 2020 - 15:33
मिति २०७६।१२।०५ मा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्रको दाखिला अवधि थप गरेको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, April 15, 2020 - 14:15
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना PDF icon सूचना Wednesday, March 11, 2020 - 15:23
स्थगित दरभाउपत्र खोला सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Tuesday, March 3, 2020 - 16:01
स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Monday, March 2, 2020 - 19:59
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको गठनको लागी सूचिकृत कृषकहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना , Image icon नामवली, Image icon नामवली, Image icon नामवली Wednesday, February 19, 2020 - 16:43
Invitation for Bid,First date of publication: PDF icon Invitation for BID Bolpatra Phase V (1).pdf Monday, January 27, 2020 - 13:26
गाईजोन संचालक तथा समन्वय समितिको सदस्यता हुनका लागी "सूचिकृत हुन" अत्यन्त जरुरी सूचना Image icon सूचना Friday, January 17, 2020 - 17:19
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, January 17, 2020 - 17:16
Invitation for Bid,First date of publication: 2nd of Magh, 2076 PDF icon Invitation for BID Bolpatra.pdf Thursday, January 16, 2020 - 13:26
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, December 22, 2019 - 14:14
बुद्ध मूर्ति निर्माण कार्यको नर्म्स सहितको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना Monday, December 16, 2019 - 12:31
सामाजिक परिचालकको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Friday, December 13, 2019 - 11:29
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । Image icon सूचना Tuesday, December 10, 2019 - 14:53
निर्माण कार्यको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना PDF icon सूचना डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् Tuesday, November 26, 2019 - 19:28
सामाजिक परिचालकको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना Sunday, November 24, 2019 - 16:22
विज्ञापन प्रकाशन गरिएको सूचना Image icon सूचना Tuesday, November 19, 2019 - 16:30
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना PDF icon अन्तिम लिखित नतिजा Friday, November 15, 2019 - 13:37
शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । PDF icon सूचना Wednesday, November 13, 2019 - 13:26
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा PDF icon एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको अन्तिम नतिजा Sunday, November 10, 2019 - 10:47
सुरक्षित आप्रवासन (SaMi) परियोजना Friday, November 8, 2019 - 15:25
लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Friday, November 8, 2019 - 11:31
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम लिखित नतिजा PDF icon सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा Tuesday, November 5, 2019 - 12:03
लिखित नतिजा Image icon सहायक कम्प्युटर Saturday, November 2, 2019 - 19:00
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको संसोधन सम्बन्धी सूचना टाँस गरी जानकारी पठाई दिनु हुन PDF icon सूचना टाँसको पत्र Friday, November 1, 2019 - 13:42
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पन्जिकरण विभागबाट सूचिकृत हुनुभएका एम.आइ. एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको परिक्षाको मिति तोकिएको सूचना!!! Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 18:53
कर्मचारी करारमा लिने बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना Image icon सूचना , Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:45
Standard Bidding Document (SBD) मा संसोधन गरी Qualification Criteria (QC) हटाइएको र विड सेड्यूअल परिवर्तन गरिएको सूचना Image icon सूचना Thursday, October 31, 2019 - 16:40
सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना Image icon सूचना Monday, October 21, 2019 - 13:18
कृषि सम्बन्धी बिभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा, Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:50
५०% अनुदानमा सिलपोलिन प्लाष्टिक बितरण सम्बन्धी सूचना Image icon सूचना , Image icon निबेदनको ढाँचा Monday, October 21, 2019 - 12:48
सबै प्रकारका तालिम गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड PDF icon सबै प्रकारका गोष्ठी सेमिनार कार्यशाला सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको मापदण्ड - २०७६/७७ Thursday, October 17, 2019 - 12:49
कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ PDF icon कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (आ.ब. २०७६/७७ को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि) Thursday, October 17, 2019 - 12:42
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी "सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६" PDF icon सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ Thursday, October 17, 2019 - 11:00
आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र Thursday, October 17, 2019 - 10:25
शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना PDF icon सूचना टाँसको पत्र, PDF icon सूचना टाँसको पत्र Wednesday, October 16, 2019 - 10:45
सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Microsoft Office document icon सूर्योदय नगरपालिकाको खरिद नियमावली Tuesday, October 15, 2019 - 13:59
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा केन्द्रकालागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी जानकारी PDF icon पाठ्यक्रम र कार्यविवरण Friday, October 11, 2019 - 12:01
शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना Friday, October 4, 2019 - 12:15
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र Saturday, August 3, 2019 - 13:15