यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७-२७-५४०४७३

इमेल: suryodayamun@gmail.com/info@suryodayamun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !

 
1 Start 2 Complete