FAQs Complain Problems

२ रोपनी खाली जग्गा भाडामा दिन इच्छुक महानुभावहरुले दररेट समेत उल्लेख गरी ७ दिन भित्र नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुहुन

document: 
AttachmentSize
Image icon सूचना 907.64 KB