FAQs Complain Problems

स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट भौतिक पूर्वाधार तर्फका आयोजनाहरुको काम गराउने सम्बन्धमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित ५८ औं प्रतिवेदनको सुझाउ कार्यान्वयन गर्ने बारे ।