FAQs Complain Problems

निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेका आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार गरी त्रुटी सच्याउने अवधि(DLP) भित्र निर्धारित समयभित्र मर्मत तथा सुधार गर्ने बारे ।