यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ९

साविक फिक्कल गा.वि.स. को ३ वटा वडा नं. ३, ४ र ५ र हाल सूर्योदय नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ को क्षेत्रफल मिलाएर हालको सूर्योदय नगरपालिका वड नं. ९ को स्थापना भएको हो

यस वडाका मुख्य बाटोहरु गुप्ती नयाँबजार सडक खण्ड जुन खण्डले सूर्योदय नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिका जोड्ने काम गर्छ ।

बरबोटे माने गोर्खे बाटो सु.न.पा. को ३ वटा वडा जोड्छ । त्यसै गरी गहिरीगाउँ-कजेनी-अन्तु सडक-काजीफाटक-पान्दाम-दाहाल गाउँ बाटो पर्दछ ।

 यस ठाउँमा माइली पाथिभरा, शिव मन्दिर, देवी मन्दिरहरु सहित २ वटा गुम्बा र छ वटा चर्चहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय विपश्यना ध्यान केन्द्र समेत यस वडामा रहेको छ भने अलैंची विकास केन्द्र केन्द्रय कार्यालय र चिया कफि विकास बोर्डके चिया विस्तार योजनाको कार्यालय रहेको छ ।

Nepali
Ward Contact Number: 
9844669084
Supporting Documents: