यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ९

Nepali

​वडा कार्यलय रहेको स्थान-बरबोटे

सम्पर्क:

टंक बहादुर राई (वडा सचिव)-9844669084

ईमेल:ward9.suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
9844669084