यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ७

Nepali

​वडा कार्यलय रहेको स्थान-कन्याम

  1. पर्यटकीय स्थल  :कन्याम चियाबारी

सम्पर्क:

किशोर कुमार अधिकारी (वडा सचिव)-9844627845

ईमेल:ward7.suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
9844627845