यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ५

समाल्बुङ

हालको सुर्योदय नगरपालिका वडा नं. ५ मा साविक समालबुङ्ग गाविसको वडा नं. १ देखि ८ वडा भएको ।

 

Nepali
Ward Contact Number: 
9742606880
Supporting Documents: