यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ५

Nepali

​वडा कार्यलय रहेको स्थान-समाल्बुङ

सम्पर्क:

इन्दिरा लामा (वडा सचिव)-9742606880

ईमेल:ward5.suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
9742606880