यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं १२

Nepali

​वडा कार्यलय रहेको स्थान-तीनघरे

सम्पर्क:

पदम बहादुर थापा (वडा सचिव)-9842745210

ईमेल:ward12.suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
9842745210