यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ११

◦नेपाल सरकारको मिति २०७१/०१/२५ गतेको निर्णयानुसार ईलाम जिल्लाको साविक कन्याम फिक्कल र पञ्चकन्या गा.वि.स लाई मिसाई सुर्योदय नगरपालिकाको नाम घोषणा भई विधिवत रुपमा २०७१/०२/१३ गतेका दिन सुर्योदय नगरपालिकाको कार्यालय स्थापना भई कार्य संचालन प्रारम्भ भयो ।

उक्त प्रारम्भिक अवस्थामा साविक पञ्चकन्या गा.वि.स का ९ वटा वडाहरुलाई सुर्योदय नगरपालिकाको १ नं देखी ५ नं वडा सम्ममा वर्गिकरण गरी कार्य सुरुवात भयो । 

यस क्रममा साविक पञ्चकन्या गा.वि.स मा नगरपालिका घोषणाको क्रममा भएका ५ वटा वडालाई सुर्योदय नगरपालिकाको ११ र १२ नं वडा बनाइयो । ११ नं वडामा (साविक पञ्चकन्या गा.वि.स का २,३,४,५,६,८)  साविक सुर्योदय नगरपालिकको ३,४ र ५ नं वडाहरु समेटिए ।

Nepali
Ward Contact Number: 
०२७५५५१४४
Supporting Documents: