यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं ११

Nepali

​वडा कार्यलय रहेको स्थान-पन्चकन्या(कर्फोक)

सम्पर्क:

टिकाराम देवान (वडा सचिव)-9842645222

ईमेल:ward11.suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
०२७५५५१४४