यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वार्ड नं १०

Nepali

वडा कार्यलय रहेको स्थान-फिक्कल(आहाले जाने बाटो)

म्पर्क:

तारा शेर्पा (वडा सचिव)-9842647496

ईमेल:ward10suryodaya@gmail.com

Ward Contact Number: 
027540649