यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नेपालका लागि चीनका राजदुत यू हाँङ संग भेट गर्नुहुँदै नगर प्रमुख रणबहादुर राई