आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

नेपालका लागि चीनका राजदुत यू हाँङ संग भेट गर्नुहुँदै नगर प्रमुख रणबहादुर राई