FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६

Undefined

सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

राजपत्रको खण्ड: 
3
राजपत्रको संख्या: 
9
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
2076/11/19