आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

वडा नं. ३

जनप्रतिनिधि,कर्मचारी  विवरण 

होम बहादुर कार्की
वडाध्यक्ष
9852680067

अर्जुन थापा
वडा सचिव
9852681828

Email:ward3.suryodaya@gmail.com

Undefined