आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

वडा नं. १

 
 

 

जनप्रतिनिधि,कर्मचारी  विवरण

राज कुमार लिम्बु
 वडाध्यक्ष
९८२४०५८५५९

टिकाराम देवान
वडा सचिव
९८४२६४५२२२

Email:ward1.suryodaya@gmail.com

 

 

 

Undefined