FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

यस सूर्योदय नगरपालिकाको सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५  यही सूचना मार्फत वा वेबसाइटको डाउनलोड Folder को एेन कानुन तथा निर्देसिकामा पनि पाउन सक्नुहुनेछ।

परीक्षा मिति तोकिने बारेको सूचना!!!!!!!!!!!

आ.ब ०७५।७६ को बिभिन्न मितिमा प्रकाशित अमिन,नगर प्रहरी र हेभी सवारी चालकको परीक्षा मिति २०७५।८।११ गते तोकिने जानकारी सबैमा गराँउदछौं।

Pages