आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

IT Officer तथा विभिन्न पदहरुमा दरखास्त आवहान गरिको सम्बन्धी सूचना

स्टफ नर्स

अनमी

ल्याव टेक्निसियन

इन्जिनियरहरु तथा

सव इन्जिनियर