यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

IT Officer तथा विभिन्न पदहरुमा दरखास्त आवहान गरिको सम्बन्धी सूचना

स्टफ नर्स

अनमी

ल्याव टेक्निसियन

इन्जिनियरहरु तथा

सव इन्जिनियर