यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

साना किसान विकास वैक लि. र सूर्योदय नगरपालिकावीच चिया प्रशोधनशाला अनुसरण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम