चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको!!!

सवारीको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन सच्याइएको सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: