यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकासराज पौडेल सरको स्वागत कार्यक्रम