यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

परीक्षा मिति तोकिने बारेको सूचना!!!!!!!!!!!

आ.ब ०७५।७६ को बिभिन्न मितिमा प्रकाशित अमिन,नगर प्रहरी र हेभी सवारी चालकको परीक्षा मिति २०७५।८।११ गते तोकिने जानकारी सबैमा गराँउदछौं।