यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

नगरप्रमुखको कार्यक्रम तालिका

 

१३.मिति:२०७५।७।११ ,भौतिक तथा पूर्वाधार विकास समिति बैठक,ईलाम

१२.मिति:२०७५।७।१० ,शहरी विकाश सचिवहरुसँगको छलफल

११.मिति:२०७५।७।९ ,कार्यपालिका बैठक,सूर्योदय नगरपालिका

१०.मिति:२०७५।७।७ , मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल अवलोकन

९.मिति:२०७५।६।२९ , दशै शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम,सूर्योदय नगरपालिका

८. मिति:२०७५।६।२८,  दशै शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम,वार्ड नं ३, वडाध्यक्षहरुसँग नगर प्रोफाइलबारे छलफल,नगरपालिका

७.मिति:२०७५।६।२७,  ८० बर्ष भन्दा माथीका जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम,वडा नं ७,अम्बी

६.मिति:२०७५।६।२६,२७,२८  मैत्रीपूर्ण फूटबल खेल अवलोकन

५. मिति:२०७५।६।२६,  बैङ्क प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट कार्यक्रम

४.मिति:२०७५।६।२५, जापानीज डाक्टरसँग भेटघाट कार्यक्रम

३. मिति:२०७५।६।२३ , १ :०० बजे : गोर्खे  किसानसग‌ समृद्धि कार्यक्रम वार्ड नं १,गोर्खे,महिला पुनर्थापना केन्द्रको जग्गा अवलोकन वार्ड नं १०

२.मिति: २०७५।६। २२  ,१:०० बजे :पशुपतिनगर,वार्ड नं २,सूर्योदय नगरपालिका

१. मिति: २०७५।६। २२  ,११:००  बजे :कन्याम,वार्ड नं ७,सूर्योदय नगरपालिका