FAQs Complain Problems

चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको

सूर्योदय नगरपालिका, इलामले हरियो चियाको औसत उत्पादन लागत मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत चिया विस्तार योजना र सूर्योदय नगरपालिका बीचको उत्पादन लागत मूल्य अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर २०७५ साल जेष्ठ ७ गतेसम्ममा चिया श्रमिक, चिया किसान संकलनकर्ता तथा चिया उद्योग, उद्योगीको आचारसंहिता, चियाको गुणस्तर निर्धारण विज्ञ र सरोकारवाला सँग छलफल गरी कार्यान्वयन निर्देशिका तयार पारी लागु हुने गरी हरियो चियाको न्यूनतम मूल्य प्रति केजी रु. ४० (अक्षरेपी चालिस रुपैयाँ मात्र) रहने गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।