यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

सूर्योदय नगरपालिकाको चौथो नगर सभा २०७५ समुद्घाटन समारोह तथा पर्यटकीय नगरी घोषणा कार्यक्रमका केही झलकहरु!!!!!!!