यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

सवारीको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन सच्याइएको सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: