कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगीकाे परीक्षा सम्बन्धी सूचना